Kerstin Hesselgren Akademins arbete leds av en styrgrupp och som tillsammans med rådet genomför seminarier, utbildningar och diskuterar ideologiska utmaningar som ska generera idéer för KHA:s verksamhet. Styrgruppen leds av Anna Starbrink.

Jan Jönsson

Ordförande

Enskilda människors frihet är liberalismens kärna. Generell välfärd med trygghetssystem, fungerande sjukvård, gott stöd till utsatta barn, personlig assistans och valfrihet för alla viktiga socialliberala frågor som frigör människor.

Monica Brohede Tellström

Anders Johson

Författare

Ylva Mozis

Gruppledare Liberalerna Vallentuna

Jag är allätare vad gäller politikområden men min största drivkraft är den demokratiska utvecklingen i Sverige, Europa och världen och allas rätt till en känsla av frihet och till att själv äga sitt liv och sin framtid.

Blaklint-Kerstin-Hesselgren

Lennart Nordfors

Blaklint-Kerstin-Hesselgren

Johan Lisspers