Ylva Mozis

Känslan av frihet är nödvändig för att en människa ska vara fri.

Frihet handlar inte enbart om vilka rättigheter vi har i formell mening. Ofrihet skapas av strukturer som normer, otrygghet, rasism, homofobi, hederskultur, låga förväntningar i skolan, bristande tillgänglighet och bristande föräldraskap. Frihet måste kännas, och hoppet om framtiden finnas. Ylva Mozis, som är gruppledare för Liberalerna i Vallentuna har skrivit Läs mer…

Anders Johnson

Vad är socialliberalism?

Vad är socialliberalism? Vi fortsätter vår sommarserie om socialliberalismen. Författaren Anders Johnson står bakom veckans inlägg. Vad är socialliberalism? Första gången ordet socialliberalism förekom på svenska i tryckt form var i den legendariske folkbildaren E. H. Thörnbergs bok Samhällsklasser och politiska partier i Sverige, 1917. Han syftade då på John Läs mer…