Denna vecka är det skriftställaren och historikern Anders Johnson som delar med sig av ett boktips.

Barbro Westerholm är en fantastisk människa som nu har utkommit med en fantastiskt intressant biografi: Om att aldrig ge upp (Bazar 2021), skriven med hjälp av journalisten Ingrid Kinne Lindgren.

Barbro hade varit läkare, professor och generaldirektör när hon tog säte och stämma i riksdagen för Folkpartiet 1988. Det finns många exempel på framgångsrika människor som i mogen ålder ger sig in i politiken, och som inte finner sig till rätta där – mycket på grund av partiernas oförmåga att utnyttja deras talanger. Barbro är ett lysande exempel på motsatsen.

I boken berättar hon tematiskt om en rad sakfrågor som hon har tagit sig an, som läkare, forskare, ämbetsman och politiker. Inte sällan har hon stött på hårt motstånd, ofta av högt uppsatta män som har ansett sig veta bäst. Viktiga lärdomar är att ha tålamod, att bygga allianser samt att se till det väsentliga och undvika onödiga strider.

Som läsare får vi intressanta inblicka i en rad medicinska och sociala sakområden, till exempel introduktionen av p-piller, abortfrågan, kvacksalverilagen, dödshjälp och – inte minst – kampen för homosexuellas rättigheter. Under senare år har även kampen mot ålderismen blivit en hjärtefråga för Barbro.

En av de mest upplyftande inslagen i hennes bok är att nästan alla kapitel avlutas med att ange vilken fråga inom detta område som Barbro nu tänkte driva vidare. Det är inte för inte som den 88-åriga Barbro Westerholm räknas som Liberalernas kanske mest vitala ledamot.

Kategorier: Boktips