Om Socialliberalismen

Om socialliberalismen

Denna skrift syftar till att sprida kunskap om socialliberalismens värderingar och stoltahistoria och samtidigt identifiera hoten mot våra frihetliga värderingar i dagens politiska kontext. Med inspiration från tidigare socialliberala generationers reformiver, kan vi formulera socialli-berala svar på dagens stora frågor, Läs mer…

Kerstin Hesselgren

Ett hundraårsjubileum

Klockan 11 den 10 januari 1922 samlades den nyvalda riksdagen – nu för första gången med kvinnor som riksdagsledamöter. Liberalen Kerstin Hesselgren var den enda kvinnan i första kammaren. I andra kammaren fanns liberalen Elisabeth Tamm, samt två socialdemokratiska kvinnor Läs mer…