Kerstin Hesselgren Akademin

Kerstin Hesselgren Akademin är ett nytt forum för socialliberal idéutveckling. Syftet är att vara ett forum för diskussion och folkbildning för att utveckla den liberala traditionen, samt verka för socialliberal opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda.

Utbildning

Kerstin Hesselgren erbjuder utbildningar och kursverksamhet för som är intresserade av att lära sig mer om socialliberalism.

Seminarier

Kerstin Hesselgren arrangerar ideologiska seminarier i Kerstin Hesselgrens anda. Vissa Seminarierna kan du se i efterhand.

Socialliberalism

Kerstin Hesselgren Akademin verkar för att öka kunskapen och intresset för socialliberal ideologi och historia.

Kerstin Hesselgren var en liberal pionjär med ett brinnande engagemang för socialpolitik,
utbildning och kvinnors rättigheter. 1921 valdes hon in som en av de första kvinnorna i Sveriges riksdag
där hon stred för liberala värderingar fram till 1944. Hon gjorde stora insatser både i Sverige
och internationellt i olika sociala rörelser och kvinnoorganisationer, och var med och grundade
Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Kerstin Hesselgren Akademin och olika ideologiska texter från intressanta personer med koppling till akademin.

Om socialliberalismen

Denna skrift syftar till att sprida kunskap om socialliberalismens värderingar och stoltahistoria och samtidigt identifiera hoten mot våra frihetliga värderingar i dagens politiska kontext. Med inspiration från tidigare socialliberala generationers reformiver, kan vi formulera socialli-berala Läs mer…